Само 13 фирми са поискали пари за енергийна ефективност

ноември 29, 2012 · Новини

Само 13 проекта на стойност 6 млн. лв. са кандидатствали досега по програмата “Енергийна ефективност и зелена икономика”, която стартира в края на юни тази година. Те са в секторите преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, професионални дейности и научни изследвания, както и една медицинска практика. Засега няма подписан договор. Причината за малкия брой кандидати обаче не е в липсата на интерес от страна на фирмите, а в това, че схемата е по-различна от другите и тепърва се очаква да бъдат подавани предложения. Това стана ясно на семинар, организиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, който е управляващ орган на оперативна програма “Конкурентоспособност”.

Друга схема

При другите схеми компаниите първо попълват формуляр, с който кандидатстват, и едва след като се сключи договор търсят финансиране, провеждат процедури за избор на подизпълнители и в някои случаи провеждат енергиен одит. “Тук е обратното – първо се прави енергиен одит, избират се подизпълнители, осигурява се финансирането и едва след като фирмите са готови да закупят оборудването или да започнат мерките за саниране, кандидатстват по програмата”, уточни министър Делян Добрев. Като доказателство за това, че интерес към програмата не липсва, той посочи, че в Свиленград само една от лицензираните фирми е направила 70 енергийни одита на компании, които се подготвят да кандидатсват по тази програма. По-рано през деня министърът беше на посещение там.

Според главния директор на “Европейски фондове за конкурентоспособност” Кирил Гератлиев формулярът за кандидатстване е ясен и доста по-кратък от този, който се иска по други процедури. “До март ще проследим как напредва програмата и ако има нужда, процедурите ще се опростят”, каза той. Проектни предложения ще се набират до края на октомври следващата година.

Фокус

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, а основно изискване е проектите им да водят до енергийни спестявания или подобряване на енергийната интензивност, т.е. изразходваната енергия на единица продукция. По този показател България е на последно място в Европа “Българските предприятия са пет пъти по-енергоемки, отколкото средното ниво в ЕС, но това означава, че те могат да станат пет пъти по-енергийно ефективни”, коментира Добрев.

Безвъзмездната помощ, която се предоставя по програмата, е между 30 и 40% от стойността на проекта. Допълнително 10% бонус се дава, ако кандидатът работи в енергийно интензивен сектор, има въведен стандарт 9001 или 14001, както и стандарт за енергиен мениджмънт, ако се сменя енергийната база или ако се предвижда въвеждането на възобновяеми енергийни източници за отопление и вентилация. “Почти всички кандидатствали досега проекти имат ВЕИ елемент”, каза главният експерт в МИЕТ Велина Попова. Максималният размер на помощта е 2 млн. лв., а срокът на изпълнение не трябва да надвишава 12 месеца.

Финансиране

Безвъзмездната помощ, предвидена по програмата, е в размер на общо 150 млн. евро. Още толкова се предоставят като кредити за предприятията, които имат нужда от заемно финансиране. Кредитната линия се отпуска от Европейската банка за възстановяване и развитие, а партньори са Алианц банк, Бака ДСК, МКБ Юнионбанк, Прокредитбанк, Райфайзенбанк и Уникредит Бубланк. Кредитите се дават по общите условия на финансовите институции в зависимост от кредитоспособността на кандидатите, уточниха от МИЕТ.

При другите схеми компаниите първо попълват формуляр, с който кандидатстват, и едва след като се сключи договор търсят финансиране, провеждат процедури за избор на подизпълнители и в някои случаи провеждат енергиен одит. “Тук е обратното – първо се прави енергиен одит, избират се подизпълнители, осигурява се финансирането и едва след като фирмите са готови да закупят оборудването или да започнат мерките за саниране, кандидатстват по програмата”, уточни министър Делян Добрев. Като доказателство за това, че интерес към програмата не липсва, той посочи, че в Свиленград само една от лицензираните фирми е направила 70 енергийни одита на компании, които се подготвят да кандидатсват по тази програма. По-рано през деня министърът беше на посещение там.

Според главния директор на “Европейски фондове за конкурентоспособност” Кирил Гератлиев формулярът за кандидатстване е ясен и доста по-кратък от този, който се иска по други процедури. “До март ще проследим как напредва програмата и ако има нужда, процедурите ще се опростят”, каза той. Проектни предложения ще се набират до края на октомври следващата година.

 

Източник: Огра, по материали от страницата на КАПИТАЛ