Проект SuccessBOX

От 01.11.2017 г. Огра ЕООД изпълнява проект „SuccessBOX” поДоговор №BG05M9OP001-4.001-0096-C01, процедураBG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Накратко за проекта

SuccessBOX е модерен инструмент за предоставяне на нова за България иновативна услуга за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд чрез насърчаване ученето през целия живот и приспособяване към промените.

SuccessBOX ще бъде разработена чрез настоящия проект на база транснационалното сътрудничество и обмяна на опит с полския партньор FAIB (FUNDACJA AKCELERACJI I INKUBACJI BIZNESU) със сериозен опит в обучения за мотивация и кочунг. Под формата на абонамент на определен период от време (месец, тримесечие, шестмесечие) и според вида на заявителя (наети и самостоятелно заети лица, малка или по-голяма работодателска организация), SuccessBOX ще доставя вдъхновяващи материали за развитие на уменията за работа в екип, управление на времето, подобряване на личностните качества и адаптация към промените в личния или професионалния живот.

Проектът е с продължителност до 31.12.2018 г., като общата стойност на одобрените разходи е в размер на 193 980,00 лв., 100% безвъзмездна помощ.

Повече за проекта ще научите съвсем скоро от нашия Информационен бюлетин, а ако имате желание да се включите като изпълнител или партньор, можете да изпратите запитване към нашия екип през формата ни за Контакти.

Събития, свързани с изпълнението на проекта „SuccessBOX“

Конференция за разпространение на резултатите по проект „SuccessBOX” Събитието ще се проведе на 18 декември 2018 г. в София
Семинар за мониторинг и оценка по проект „SuccessBOX” Събитието ще се проведе от 6 до 7 декември 2018 г. в София
Семинар за разпространение на постигнатите резултати по проект „SuccessBOX” Събитието ще се проведе от 13 до 14 декември 2018 г. в София
Информационни срещи за резултатите по проект „SuccessBOX” Кампанията ще се проведе от 11 до 30 ноември 2018 г. в градовете Варна, Велико Търново, Плевен, Ямбол, Пловдив, Благоевград

Обяви и Тръжни процедури, свързани с изпълнението на проекта „SuccessBOX“

Процедура (2) за избор на доставчици по проект „SuccessBOX” (оферти се приемат до 21.12.2017 г., приключил подбор)

Процедура (1) за избор на доставчици по проект „SuccessBOX” процедурата е прекратена. Решение за прекратяване на процедурата от дата 13.12.2017 г. можете тук.)

Обява за Експерт „АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ”  (приключил подбор 1)
Обява за Експерт „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  (приключил подбор 1)
Обява за „ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАТОР” (1)  (приключил подбор 1)
Обява за „ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗАТОР” (2) (приключил подбор 2)