Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

  2019, Предстоящи покани

  Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

  Цел на финансирането:
  Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

  Кога?
  от Септември 2019 г. до Ноември 2019 г.

  Кой?
  Съществуващи средни и големи предприятия.

  За какво може да се кандидатства?
  Инвестиционни разходи и услуги.

  Размер на финансирането:
  от 25% до 60%, от 100 000 до 1 250 000 лв.

  Общ бюджет на процедурата:
  15 646 640 лв.