Създаване на регионални бизнес инкубатори. Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013

    Създаване на регионални бизнес инкубатори

    Архив

    Свали документа (PDF, Unknown)