Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

  2019, Предстоящи покани

  Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

  Цел на финансирането:

  Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации за комерсиализация на нови продукти и услуги.

  Кога?
  от Септември 2019 г. до Ноември 2019 г.

  Кой?
  Съществуващи предприятия (повече от 3 години).

  За какво може да се кандидатства?

  Инвестиционни разходи и услуги.

  Размер на финансирането:
  от 25% до 90%, от 100 000 до 1 000 000 лв.

  Общ бюджет на процедурата:
  78 233 200 лв.