Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия

  2019, Предстоящи покани

  Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия

  Цел на финансирането:

  Предоставяне на фокусирана подкрепа на стартиращи предприятия за внедряване на иновации за създаване на нови продукти и услуги.

  Кога?
  от Юни 2019 г. до Август 2019 г.

  Кой?
  Стартиращи предприятия.

  За какво може да се кандидатства?
  Инвестиционни разходи и услуги.

  Размер на финансирането:
  80%, от 100 000 до 500 000 лв.

  Общ бюджет на процедурата:
  39 116 600 лв.