Развитие на регионални иновационни центрове. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  Развитие на регионални иновационни центрове

  2019, Предстоящи покани

  Развитие на регионални иновационни центрове

  Цел на финансирането:
  Стимулиране развитието на специфични научноизследователски инфраструктури и експертиза в услуга на местните предприятия в приоритетните области на ИСИС.

  Кога?
  от Май 2019 г. до Август 2019 г.

  Кой?
  Обединения между предприятия и научни организации.

  За какво може да се кандидатства?
  Инвестиционни разходи, материали, услуги, СМР, организиране и участие в събития, възнаграждения.

  Размер на финансирането:
  от 50% до 90%, от 1 500 000 до 7 500 000 лв.

  Общ бюджет на процедурата:
  115 646 637 лв.