Развитие на иновационните клъстери. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

  Развитие на иновационните клъстери

  2018, 2019, Предстоящи покани

  Развитие на иновационни клъстери

  Цел на финансирането:
  Предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България.

  Кога?
  от септември 2018 г. до ноември 2018 г.

  Кой?
  иновационни клъстери, които са обединения – юридически лица или обединения, които не представляват юридически лица.

  За какво може да се кандидатства?
  За ДМА и ДНА (вкл. софтуер), разходи за персонал, административни разходи, вкл. режийни разходи.

  Размер на финансирането:
  от 200.000,00 лв. до 500.000,00 лева – и – 65% финансиране

  Общ бюджет на процедурата:
  29.924.199,00 лв. (15.300.000,00 евро)