BG161PO003-2.1.12 Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията. Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013

    BG161PO003-2.1.12 Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията

    Архив

    Свали документа (PDF, Unknown)