Дигитализация на МСП. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  Дигитализация на МСП

  2019, Предстоящи покани

  Дигитализация на МСП

  Цел на финансирането:
  Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализиране ИКТ услуги.

  Кога?
  от Ноември 2019 г. до Януари 2020 г.

  Кой?
  Съществуващи малки и средни предприятия.

  За какво може да се кандидатства?
  Инвестиционни разходи и услуги.

  Размер на финансирането:
  от 25% до 60%, от 50 000 до 391 166 лв.

  Общ бюджет на процедурата:
  58 674 900 лв.