Posts Tagged 'SuccessBOX'

Информационни срещи за разпространение на резултатите по проект „SuccessBOX”

Публикувано на октомври 23rd, 2018 · Публикувано в Новини

Заповядайте на безплатните информационни срещи, които организираме в поредица от 6 семинара по повод изпълнението на проекта BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX”, изпълняван от „Огра” ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.. Още…