Posts Tagged '2017'

Обявени са одобрените проекти по процедурата за енергийна ефективност за малки и средни предприятия

Публикувано на юли 4th, 2017 · Публикувано в Новини

Публикувани са резултатите от оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средните предприятия на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, по която се подаваха проекти през.. Още…

Продължава приема на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на юни 30th, 2017 · Публикувано в Новини

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“.. Още…

Обявен е прием по процедурата BG05M9OP001-1.021 ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

Публикувано на април 18th, 2017 · Публикувано в Новини

От 12.04.2017 г. се приемат проекти по процедурата BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. В рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия… Още…

Удължен срок за оценка на проекти по процедурата за добри и безопасни условия на труд

Публикувано на януари 4th, 2017 · Публикувано в Новини

Срокът за оценка на проектите по процедура BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд” е удължен до 28 февруари 2017 година. Важно е всеки, подал проектно предложение по дадената процедура,.. Още…

Какво предстои през 2017 г. по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Публикувано на януари 2nd, 2017 · Публикувано в Новини

Най-интересното от предстоящите за 2017 г. процедури за бизнеса: Март 2017 “Разработване на продуктови и производствени иновации” Дългоочакваната процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” запазва параметрите си, като ще бъде отворена за кандидатстване.. Още…

Програма „Научи се да плуваш“

Публикувано на ноември 25th, 2016 · Публикувано в Новини

Краен срок за подаване на документи: 15 февруари 2017 Плувния спорт предоставя специфични особености, които оказват положителни оздравителни и хигиенни въздействия върху организма на подрастващите. Настоящата Програма очаква се увеличи броят на.. Още…

Обявена е сесия за Столична програма Култура за 2017 година

Публикувано на август 23rd, 2016 · Публикувано в Новини

Обявена е сесия на Столична програма Култура за 2017 г. съгласно изпълнение на Решение №580 от 28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”. Срокът за подаване на.. Още…