Posts Tagged 'Швейцария'

Конкурс за проектни предложения по Програмата за научен обмен между Швейцария и България

Публикувано на септември 30th, 2013 · Публикувано в Новини

Министерството на образованието и науката стартира деветата конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”. Изисквания.. Още…

Прекратяване на приема по Фонд „Партньорство“

Публикувано на септември 2nd, 2013 · Публикувано в Новини

Поради изчерпване на наличния финансов ресурс, Швейцарското междинно звено обявява предсрочното прекратяване на поканата за кандидатстване с проектни предложения по схемата за безвъзмездна помощ на Тематичен фонд „Партньорство“. Считано от.. Още…

Дни на отворените врати — 2012 г.: Осигуряването на средства за регионалната политика на ЕС е залог за растеж в Европа

Публикувано на октомври 6th, 2012 · Публикувано в Новини

  Най-голямото ежегодно събитие в света на регионалната и селищната политика отбелязва своята десета годишнина в извънредно важен момент. Преговорите за бюджета на ЕС навлизат в заключителния си и решаващ.. Още…

Покана за представяне на предложения по Програма “Учене през целия живот”

Публикувано на август 12th, 2012 · Публикувано в Новини

В Официалния вестник на ЕС от 3 август е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Учене през целия живот”. Програмата обхваща периода от 2007 г. до.. Още…