Posts Tagged 'Хоризонт 2020'

Над 50 млн. евро от програмата за наука отиват за иновации

Публикувано на септември 4th, 2018 · Публикувано в Новини

Правителството одобри промяна на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР), която предвижда интегриране на 51,1 млн. евро от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания.. Още…

Информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON 2020

Публикувано на септември 23rd, 2013 · Публикувано в Новини

На 16 октомври 2013 г. в хотел Шератон ще бъде проведен първият информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON 2020, който е част от поредицата срещи „The Countdown on Horizon.. Още…

Информационен ден по приоритети „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки”

Публикувано на юли 10th, 2012 · Публикувано в Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРИОРИТЕТИ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” И „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Дата и.. Още…

Информационни събития за представяне на програма “Хоризонт 2020” в България

Публикувано на юни 18th, 2012 · Публикувано в Новини

Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Европейската комисия канят всички желаещи да се включат в дискусии на тема: „Бъдещето на 80 милиарда евро за наука и.. Още…