Posts Tagged 'финансова помощ'

Подбор на проекти за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

Публикувано на януари 6th, 2017 · Публикувано в Новини

Краен срок за представяне на проектни предложения е до 17:30 часа на 5 април 2017 г. Управляващият орган обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост.. Още…

Лозарите получиха над 4,3 милиона лева от началото на финансовата година

Публикувано на януари 5th, 2013 · Публикувано в Новини

За периода 16 октомври – 20 декември 2012г. Държавен фонд „Земеделие” е изплатил финансова помощ в размер на 4 305 111 лв. по мерките на „Националната програма за подпомагане на.. Още…

Лозарите получиха над 2.3 млн. лева

Публикувано на септември 26th, 2012 · Публикувано в Новини

 От началото на септември фонд „Земеделие” е изплатил 2 366 000 лв. по мерките на „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014”. Финансовата помощ е изплатена за дейности.. Още…