Posts Tagged 'укрепване'

Европейски приоритет за 2014 г.: укрепване на икономическото възстановяване

Публикувано на ноември 15th, 2013 · Публикувано в Новини

В пакет от икономически и бюджетни препоръки се определят приоритети за 2014 г., включително борба с безработицата и възстановяване на банковото кредитиране за икономиката. Най-голямото предизвикателство, пред което в момента.. Още…

Предоставят се 19 558 300 лева за развитие на клъстерите

Публикувано на март 15th, 2013 · Публикувано в Новини

Над 160 представители на бизнеса посетиха информационния ден за представяне на процедурата в град София Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за.. Още…