Posts Tagged 'транспорт'

Европейските пари през новия програмен период

Публикувано на август 23rd, 2013 · Публикувано в Новини

Въпреки обема си от 177 стр.  споразумението, което България  изпрати за съгласуване с Европейската комисия, всъщност не дава категоричен отговор с кои точно инвестиции и как България ще търси ръст в следващите.. Още…

Фонд “Научни изследвания” обявява конкурс

Публикувано на юли 9th, 2012 · Публикувано в Новини

Фонд “Научни изследвания” обявява конкурс “Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г. Целта на конкурса е да насърчи: провеждане на качествени и конкурентоспособни научни.. Още…