Posts Tagged 'съфинансиране'

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ОБЯВИ УЧАСТНИЦИТЕ В НАДПРЕВАРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА 47.1 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ДЯЛОВИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ И ИНОВАТИВНИ КОМПАНИИ

Публикувано на юни 28th, 2018 · Публикувано в Новини

Фондът за рисков капитал, подкрепен с 47.1 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), е вторият дялов инструмент структуриран от ФМФИБ. Процедурата за избор на мениджър за.. Още…

Започна набирането на проектни предложения по схема “На път”

Публикувано на декември 14th, 2012 · Публикувано в Новини

От началото на декември 2012 г. работодателите могат да кандидатстват с проекти по схема “На път” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Схемата предоставя финансиране за организиран транспорт до.. Още…

Трета покана за набирана на проектни предложения от Бивша Югославска Република Македоня

Публикувано на декември 6th, 2012 · Публикувано в Новини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган) в сътрудничество с Министерство на Местното самоуправление , Бивша югославска република Македония (Национален партниращ орган) Стартират набирането на проектни предложения.. Още…