Posts Tagged 'социална'

Основните мотори, които движат държавата са малките и средните предприятия

Публикувано на октомври 12th, 2013 · Публикувано в Новини

“Основните мотори, които движат държавата са малките и средните предприятия, затова и значението на ОП “Конкурентоспособност” 2007-2013 г., респективно и на новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, се.. Още…