Posts Tagged 'Регистрация'

Открита процедура: BioFach 2014, (12.02-15.02.2014 г., гр. Нюрнберг, Германия)

Публикувано на ноември 21st, 2013 · Публикувано в Новини

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на.. Още…

Информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON 2020

Публикувано на септември 23rd, 2013 · Публикувано в Новини

На 16 октомври 2013 г. в хотел Шератон ще бъде проведен първият информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON 2020, който е част от поредицата срещи „The Countdown on Horizon.. Още…

Над 10 % от кандидатите за стартиране на собствен бизнес подадоха проектни предложения

Публикувано на юли 25th, 2012 · Публикувано в Новини

Над 10 % от очакваните 2 500 кандидати за стартиране на собствен бизнес подадоха проектните си предложения още на първата сесия, приключила на 10 юли, по проект “Подкрепа за предприемчивите.. Още…

Информационен ден по приоритети „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки”

Публикувано на юли 10th, 2012 · Публикувано в Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРИОРИТЕТИ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” И „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Дата и.. Още…