Posts Tagged 'работодатели'

Стартира нов прием на проекти за развитие на социалното предприемачество

Публикувано на август 9th, 2017 · Публикувано в Новини

До 9 октомври 2017 г. ще се приемат проекти по процедурата BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на процедурата е да се улесни достъпа до.. Още…

Европейската комисия започва обществена консултация за бъдещата политика на ЕС относно безопасните условия на труд

Публикувано на юли 4th, 2013 · Публикувано в Новини

Европейската комисия даде начало на обществена консултация за събиране на идеи и мнения от обществеността след обявяването на резултатите от оценката на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на.. Още…

Нова схема финансира изграждане на образователни паркове

Публикувано на октомври 1st, 2012 · Публикувано в Новини

Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” има за цел да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование.. Още…

Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица

Публикувано на юли 25th, 2012 · Публикувано в Новини

От 23.07.2012 г. Агенцията по заетостта стартира нова схема „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд. Бюджетът й е 80 млн. лв… Още…