Posts Tagged 'работодатели'

Какво предстои през 2019 година по ОП Наука и образование за интелигентен растеж?

Публикувано на октомври 1st, 2018 · Публикувано в Новини

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е публикуван за информация и обществено обсъждане. Включени са следните процедури.. Още…

Нова възможност за устойчива заетост на хората с увреждания

Публикувано на август 16th, 2018 · Публикувано в Новини

От 15 август 2018 г. Агенцията по заетостта започва да набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания. Заявките ще се приемат по новия компонент II.. Още…

Стартира нов прием на проекти за развитие на социалното предприемачество

Публикувано на август 9th, 2017 · Публикувано в Новини

До 9 октомври 2017 г. ще се приемат проекти по процедурата BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на процедурата е да се улесни достъпа до.. Още…

Европейската комисия започва обществена консултация за бъдещата политика на ЕС относно безопасните условия на труд

Публикувано на юли 4th, 2013 · Публикувано в Новини

Европейската комисия даде начало на обществена консултация за събиране на идеи и мнения от обществеността след обявяването на резултатите от оценката на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на.. Още…

Нова схема финансира изграждане на образователни паркове

Публикувано на октомври 1st, 2012 · Публикувано в Новини

Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите” има за цел да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование.. Още…

Нов проект на Агенцията по заетостта ще осигури заетост на 9 000 безработни лица

Публикувано на юли 25th, 2012 · Публикувано в Новини

От 23.07.2012 г. Агенцията по заетостта стартира нова схема „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд. Бюджетът й е 80 млн. лв… Още…