Posts Tagged 'проект'

Европейската комисия организира конкурс за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2013 г.

Публикувано на май 9th, 2013 · Публикувано в Новини

Целта на конкурса е да бъдат открити и да получат признание онези от вас, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, дават добър пример в.. Още…

Указания за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители

Публикувано на април 20th, 2013 · Публикувано в Новини

Указанията са за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители към бенефициенти по ОП Конкурентоспособност С цел опростяване на процедурите и улесняване на бенефициентите, са публикувани изисквания към.. Още…

Удължен е срокът за кандидатстване по лозарската програма

Публикувано на март 28th, 2013 · Публикувано в Новини

Удължен е срокът за кандидатстване по лозарската програма До 20 юни 2013г. ще продължи приемът на единни заявления за подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.. Още…

Обявена е процедура „Създаване на научно-технологичен парк”

Публикувано на декември 14th, 2012 · Публикувано в Новини

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани „София Тех Парк“ ЕАД да представи проектно предложение по процедура.. Още…

Проект на правилник на фонд “Научни изследвания”

Публикувано на ноември 29th, 2012 · Публикувано в Новини

Уважаеми госпожи и господа, представяме на Вашето внимание проект на Правилник за работата на Фонд “Научни изследвания”. Проектът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министъра на образованието,.. Още…

Приемат се проекти по националната програма за младежта

Публикувано на септември 14th, 2012 · Публикувано в Новини

Национален център “ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” публикува обява за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности. Стартира приемът на процедура за набиране на проектни предложения по Национална.. Още…

Министър Московски подписа договорите за изпълнение на проекта за е-идентификация

Публикувано на август 30th, 2012 · Публикувано в Новини

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписа договорите с изпълнителите на дейности по проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното.. Още…

Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020 г. се обсъди на първото заседание на тематичната работна група

Публикувано на август 19th, 2012 · Публикувано в Новини

Първото заседание на тематичната работна група за разработване на оперативната програма за развитие на човешките ресурси (2014-2020 г.) се проведе на 10 август 2012 г. На него присъстваха над 70.. Още…

“Знания за успех”, подкрепа за развитието на деца и младежи

Публикувано на август 5th, 2012 · Публикувано в Новини

ФРГИ въз основа на конкурс и в консултации със SAP Labs България ще избере училищата, които чрез своите училищни настоятелства да  получат финансиране по  програма „Знания за успех“. Кандидатстването е.. Още…

Одобриха 75 проекта за модернизиране на стопанства по ПРСР

Публикувано на юли 31st, 2012 · Публикувано в Новини

Над 11 млн. лв ще бъдат разпределени между 75 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Петнайсет от тях идват от фермери, които планират да се занимават с биологично.. Още…