Posts Tagged 'програма'

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор бележи най-успешната си година

Публикувано на ноември 3rd, 2012 · Публикувано в Новини

Стойността на изплатените средства за приключилата финансова 2012 г. е най-висока за изминалите четири години от влизането на програмата в сила. Националната лозарска програма финансира инвестиции за преструктуриране и конверсия.. Още…

Програма „За жените в науката“ – стипендии на ЛОРЕАЛ и ЮНЕСКО

Публикувано на септември 26th, 2012 · Публикувано в Новини

Програмата „За жените в науката“ стартира за трети път в България с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и Софийски университет  “Св. Климент Охридски” На 10 септември 2012 г. стартира третото издание.. Още…

Представяне на програмата за НПО по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Публикувано на септември 11th, 2012 · Публикувано в Новини

На 12.09.2012 г. в сградата на Министерския съвет на Република България бяха представени програмите за България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. и Норвежкия Финансов механизъм… Още…

CEED стартира БЕЗПЛАТНА програма Top Class за предприемачи

Публикувано на август 30th, 2012 · Публикувано в Новини

Проектът BG051PO001-7.0.01-0123-C0001 „Иновативни знания без граници” е финансиран от Европейския социален фонд чрез Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез него CEED цели.. Още…

Как да изглежда новата оперативна програма за развитие на човешките ресурси до 2020 г. се обсъди на първото заседание на тематичната работна група

Публикувано на август 19th, 2012 · Публикувано в Новини

Първото заседание на тематичната работна група за разработване на оперативната програма за развитие на човешките ресурси (2014-2020 г.) се проведе на 10 август 2012 г. На него присъстваха над 70.. Още…