Posts Tagged 'приоритети'

Европейски приоритет за 2014 г.: укрепване на икономическото възстановяване

Публикувано на ноември 15th, 2013 · Публикувано в Новини

В пакет от икономически и бюджетни препоръки се определят приоритети за 2014 г., включително борба с безработицата и възстановяване на банковото кредитиране за икономиката. Най-голямото предизвикателство, пред което в момента.. Още…

Споразумение за партньорство

Публикувано на август 6th, 2013 · Публикувано в Новини

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014-2020 г. Това е документът, в.. Още…