Posts Tagged 'предложения'

Конкурс за финансиране на проекти насочени към хора с трайни увреждания

Публикувано на април 23rd, 2018 · Публикувано в Новини

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и.. Още…

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации

Публикувано на юни 28th, 2017 · Публикувано в Новини

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е обявен прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Целта на процедурата е.. Още…

С оживени дискусии преминаха двете кръгли маси на ОИЦ – София на тема “Научени уроци”

Публикувано на септември 30th, 2013 · Публикувано в Новини

Проведени бяха две кръгли маси на тема „Научени уроци”. На срещата на 26 септември бяха поканени и присъстваха бенефициенти от София и от Софийска област, изпълнявали проекти по ОП „Транспорт”,.. Още…

Срок за подаване на проекти при АП

Публикувано на септември 10th, 2013 · Публикувано в Новини

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. е 31.10.2013 г. В тази.. Още…

Прекратяване на приема по Фонд „Партньорство“

Публикувано на септември 2nd, 2013 · Публикувано в Новини

Поради изчерпване на наличния финансов ресурс, Швейцарското междинно звено обявява предсрочното прекратяване на поканата за кандидатстване с проектни предложения по схемата за безвъзмездна помощ на Тематичен фонд „Партньорство“. Считано от.. Още…

ПОКАНА

Публикувано на юли 16th, 2013 · Публикувано в Новини

Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” в Агенция по заетостта, в качеството си на Отговорен орган на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд.. Още…

Търси се: Общо лого на новите оперативни програми 2014-2020 г.

Публикувано на юли 3rd, 2013 · Публикувано в Новини

Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на днешно заседание на Министерския съвет. Това съобщи заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида.. Още…

Промените по програма “Зелена икономика и енергийна ефективност” бяха представени във Варна

Публикувано на май 23rd, 2013 · Публикувано в Новини

Информационната кампания в Пловдив ще се проведе на 28 май. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма  представиха днес във Варна променените.. Още…

Проект на правилник на фонд “Научни изследвания”

Публикувано на ноември 29th, 2012 · Публикувано в Новини

Уважаеми госпожи и господа, представяме на Вашето внимание проект на Правилник за работата на Фонд “Научни изследвания”. Проектът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министъра на образованието,.. Още…

Приемат се проекти по националната програма за младежта

Публикувано на септември 14th, 2012 · Публикувано в Новини

Национален център “ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” публикува обява за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности. Стартира приемът на процедура за набиране на проектни предложения по Национална.. Още…