Posts Tagged 'помощ'

Стартира нов прием на проекти за развитие на социалното предприемачество

Публикувано на август 9th, 2017 · Публикувано в Новини

До 9 октомври 2017 г. ще се приемат проекти по процедурата BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на процедурата е да се улесни достъпа до.. Още…

Застраховане на земеделска продукция

Публикувано на август 26th, 2013 · Публикувано в Новини

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” от 22 август 2013 г. е подновен приемът на заявления по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при.. Още…

Трета покана за набирана на проектни предложения от Бивша Югославска Република Македоня

Публикувано на декември 6th, 2012 · Публикувано в Новини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган) в сътрудничество с Министерство на Местното самоуправление , Бивша югославска република Македония (Национален партниращ орган) Стартират набирането на проектни предложения.. Още…

Близо 200 проекта на общини се борят за финансиране по ОПАК

Публикувано на ноември 22nd, 2012 · Публикувано в Новини

Огромен е интересът към новата процедура за общинските администрации по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма “Административен капацитет”. Крайният срок за кандидатстване изчете в 17.30 ч… Още…