Posts Tagged 'платформи'

Ваучерна схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии

Публикувано на януари 14th, 2018 · Публикувано в Новини

Ваучерната схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии. Очаква се приемът.. Още…

Административни процедури. Европейска комисия

Публикувано на септември 7th, 2012 · Публикувано в Новини

Покана за представяне на предложения — EACEA/28/12 Структурна подкрепа на европейски изследователски организации по европейска публична политика и на организации на гражданското общество на европейско равнище по Програма „Европа за.. Още…