Posts Tagged 'партньорство'

Първите проекти от новия програмен период започват в средата на 2014 г.

Публикувано на ноември 15th, 2013 · Публикувано в Новини

Добринка Кръстева: Първите проекти от новия програмен период започват в средата на 2014 г. Г-жо Кръстева, разкажете повече за стратегията, която се подготвя в момента за интегрирани териториални инвестиции в.. Още…

Прекратяване на приема по Фонд „Партньорство“

Публикувано на септември 2nd, 2013 · Публикувано в Новини

Поради изчерпване на наличния финансов ресурс, Швейцарското междинно звено обявява предсрочното прекратяване на поканата за кандидатстване с проектни предложения по схемата за безвъзмездна помощ на Тематичен фонд „Партньорство“. Считано от.. Още…

Споразумение за партньорство

Публикувано на август 6th, 2013 · Публикувано в Новини

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014-2020 г. Това е документът, в.. Още…