Posts Tagged 'оценка'

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ през ИСУН

Публикувано на февруари 14th, 2018 · Публикувано в Новини

От 14 февруари, стартира приемът през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, който ще продължи до 16 май 2018 г. Във.. Още…

Удължен срок за оценка на проекти по процедурата за добри и безопасни условия на труд

Публикувано на януари 4th, 2017 · Публикувано в Новини

Срокът за оценка на проектите по процедура BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасни условия на труд” е удължен до 28 февруари 2017 година. Важно е всеки, подал проектно предложение по дадената процедура,.. Още…

Доброволческа инициатива 2013

Публикувано на септември 3rd, 2013 · Публикувано в Новини

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2013 година. В конкурса са поканени да участват всички организации.. Още…

Подкрепа за развитието на клъстерите в България

Публикувано на август 16th, 2013 · Публикувано в Новини

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. публикува: Решение № РД-16-1140/16.08.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП “Конкурентоспособност” за одобрение.. Още…