Posts Tagged 'ОП РЧР'

Предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия

Публикувано на декември 14th, 2017 · Публикувано в Новини

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е първата програма, по която се сключиха споразумения с финансови посредници за предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия. За всякакви въпроси, свързани.. Още…

Прекратяват оценката на проекти за предприемачество по ОП РЧР, ще има нов прием

Публикувано на юли 7th, 2017 · Публикувано в Новини

Считано от 5 юли 2017 г. е прекратена оценката и подбора на проекти по двете процедури BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ и BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество”. Очаква се процедурите да бъдат.. Още…

Обявен е прием по процедурата BG05M9OP001-1.021 ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

Публикувано на април 18th, 2017 · Публикувано в Новини

От 12.04.2017 г. се приемат проекти по процедурата BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. В рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия… Още…

Обявен е прием на проекти за добри и безопасни условия на труд

Публикувано на април 12th, 2016 · Публикувано в Новини

До 14 юни 2016 г. ще се приемат проекти по процедурата BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на финансирането е да се подобри.. Още…

Схемата „Добри и безопасни условия на труд“ ще стартира до края на годината

Публикувано на ноември 30th, 2015 · Публикувано в Новини

80 млн. лв. ще бъдат насочени за подобряване качеството на работните места и повишаване на производителността на труда в предприятията „80 млн.лв. ще бъдат отпуснати за подобряване качеството на работните.. Още…

546 млн. лв са платените средства по ОП Развитие на човешките ресурси

Публикувано на юли 16th, 2012 · Публикувано в Новини

546 млн. лв са платените средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а договорените средства са близо 76% от бюджета на програмата 546 млн.лв или 23% са платените средства.. Още…