Posts Tagged 'ОП “Конкурентоспособност”'

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации

Публикувано на юни 28th, 2017 · Публикувано в Новини

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е обявен прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Целта на процедурата е.. Още…

Стартират информационни дни

Публикувано на юни 13th, 2016 · Публикувано в Новини

Организираната информационна кампания е с цел представяне на процедурите “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.. Още…

Публикуван е списък с отхвърлените проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“

Публикувано на октомври 10th, 2013 · Публикувано в Новини

На интернет страницата на Управляващия орган на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. е публикуван списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на.. Още…

Схемата за технологична модернизация ще получи финансиране

Публикувано на септември 23rd, 2013 · Публикувано в Новини

Схемата за технологична модернизация ще получи финансиране от ЕК и ще стартира Акцентът на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” е директна помощ за българския бизнес. Това каза министърът на икономиката.. Още…

София Тех Парк стартира дейности в подкрепа на младите предприемачи и изобретатели

Публикувано на април 24th, 2013 · Публикувано в Новини

София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и изобретатели В рамките на най-големия и многообразен фестивал за наука, който се организира от Британския съвет,.. Още…

Указания за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители

Публикувано на април 20th, 2013 · Публикувано в Новини

Указанията са за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители към бенефициенти по ОП Конкурентоспособност С цел опростяване на процедурите и улесняване на бенефициентите, са публикувани изисквания към.. Още…

Предоставят се 19 558 300 лева за развитие на клъстерите

Публикувано на март 15th, 2013 · Публикувано в Новини

Над 160 представители на бизнеса посетиха информационния ден за представяне на процедурата в град София Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за.. Още…

МИЕТ представя процедура “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в Б-я”

Публикувано на януари 15th, 2013 · Публикувано в Новини

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 19 558 300 лева за оборудване за приложни изследвания Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за.. Още…

СОФИЯ ТЕХ ПАРК – първият научен и технологичен парк в България

Публикувано на януари 15th, 2013 · Публикувано в Новини

Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на първия технологичен парк в България подписаха днес главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителният директор на.. Още…

Обявена е процедурата “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”

Публикувано на януари 9th, 2013 · Публикувано в Новини

На 20.12.2012 г. е обявено началото на приема на проекти по процедурата BG161PO003-1.2.04 “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с.. Още…