Posts Tagged 'ОП “Конкурентоспособност”'

Финансиращи програми за бизнеса през 2018 година

Публикувано на януари 14th, 2018 · Публикувано в Новини

Огра ЕООД организира еднодневен семинар на тема „Финансиращи програми за бизнеса през 2018 година“ Семинарът ще се проведе на 27 февруари 2018 г., Вторник, от 10,30 ч. до 16,00 ч. в гр… Още…

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации

Публикувано на юни 28th, 2017 · Публикувано в Новини

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е обявен прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Целта на процедурата е.. Още…

Стартират информационни дни

Публикувано на юни 13th, 2016 · Публикувано в Новини

Организираната информационна кампания е с цел представяне на процедурите “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.. Още…

Публикуван е списък с отхвърлените проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“

Публикувано на октомври 10th, 2013 · Публикувано в Новини

На интернет страницата на Управляващия орган на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. е публикуван списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на.. Още…

Схемата за технологична модернизация ще получи финансиране

Публикувано на септември 23rd, 2013 · Публикувано в Новини

Схемата за технологична модернизация ще получи финансиране от ЕК и ще стартира Акцентът на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” е директна помощ за българския бизнес. Това каза министърът на икономиката.. Още…

София Тех Парк стартира дейности в подкрепа на младите предприемачи и изобретатели

Публикувано на април 24th, 2013 · Публикувано в Новини

София Тех Парк (СТП) стартира поредица от дейности в подкрепа на младите предприемачи и изобретатели В рамките на най-големия и многообразен фестивал за наука, който се организира от Британския съвет,.. Още…

Указания за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители

Публикувано на април 20th, 2013 · Публикувано в Новини

Указанията са за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители към бенефициенти по ОП Конкурентоспособност С цел опростяване на процедурите и улесняване на бенефициентите, са публикувани изисквания към.. Още…

Предоставят се 19 558 300 лева за развитие на клъстерите

Публикувано на март 15th, 2013 · Публикувано в Новини

Над 160 представители на бизнеса посетиха информационния ден за представяне на процедурата в град София Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за.. Още…

МИЕТ представя процедура “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в Б-я”

Публикувано на януари 15th, 2013 · Публикувано в Новини

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 19 558 300 лева за оборудване за приложни изследвания Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за.. Още…

СОФИЯ ТЕХ ПАРК – първият научен и технологичен парк в България

Публикувано на януари 15th, 2013 · Публикувано в Новини

Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на първия технологичен парк в България подписаха днес главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и изпълнителният директор на.. Още…