Posts Tagged 'обучение'

Безплатно обучение за кандидатстване към Столичната програма „Култура”

Публикувано на септември 4th, 2018 · Публикувано в Новини

На 19, 20 и 21 септември 2018 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура” за 2019 г. Обучението включва три модула: 1. Формуляри и документи.. Още…

Продължава приема на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на юни 30th, 2017 · Публикувано в Новини

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“.. Още…

Стартира нова програма за наемане на студенти

Публикувано на септември 8th, 2016 · Публикувано в Новини

От 02.09.2016г., в информационната система на проект “Студентски практики” имат право да се регистрират стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и.. Още…

Покана за участие в обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Публикувано на септември 7th, 2016 · Публикувано в Новини

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по схема „Ново работно място 2015” на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР.. Още…

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Публикувано на март 15th, 2016 · Публикувано в Новини

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател.. Още…

Над 10 % от кандидатите за стартиране на собствен бизнес подадоха проектни предложения

Публикувано на юли 25th, 2012 · Публикувано в Новини

Над 10 % от очакваните 2 500 кандидати за стартиране на собствен бизнес подадоха проектните си предложения още на първата сесия, приключила на 10 юли, по проект “Подкрепа за предприемчивите.. Още…