Posts Tagged 'МИЕТ'

Бизнес семинари на тема: „Практични стъпки и оперативни програми за работа с Китай”

Публикувано на май 23rd, 2013 · Публикувано в Новини

Българо-китайската търговско-промишлена камара, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия  и Българската търговско-промишлена палата  организират бизнес семинари на тема „Практични стъпки и оперативни програми за работа с Китай”… Още…

Промените по програма “Зелена икономика и енергийна ефективност” бяха представени във Варна

Публикувано на май 23rd, 2013 · Публикувано в Новини

Информационната кампания в Пловдив ще се проведе на 28 май. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма  представиха днес във Варна променените.. Още…

Европейската комисия организира конкурс за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2013 г.

Публикувано на май 9th, 2013 · Публикувано в Новини

Целта на конкурса е да бъдат открити и да получат признание онези от вас, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност – в България, дават добър пример в.. Още…

Проведе се Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Публикувано на декември 6th, 2012 · Публикувано в Новини

На 30 ноември 2012 г., в парк хотел „Санкт Петербург“, гр. Пловдив се проведе Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.. Още…

ОП „Конкурентоспособност“ представя възможностите за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Публикувано на октомври 6th, 2012 · Публикувано в Новини

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 организира информационна кампания за представяне на възможностите за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Експерти.. Още…

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

Публикувано на септември 11th, 2012 · Публикувано в Новини

Със специализираното законодателство в областта на инвестициите се провежда политика за подкрепа на производства и услуги с висока добавена стойност, за повишаване на регионалната икономическа активност и генериране на заетост… Още…

Над 118 млн. лева допълнително за технологична модернизация и иновации ще получат 142 фирми по Оперативна програма “Конкурентоспособност”

Публикувано на септември 7th, 2012 · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма “Конкурентоспособност” взе решение да увеличи с 85 241 633,64 лв. бюджета на процедурата за технологична модернизация в малки и средни предприятия.  Това ще позволи да бъдат финансирани.. Още…

По-дълги срокове и по-голямо финансиране по отделни процедури на ОП “Конкурентоспособност”

Публикувано на юли 22nd, 2012 · Публикувано в Новини

Според УО на програмата това ще помогне за своевременно усвояване на средствата до края на програмния период Наблюдава се текущо забавяне в изпълнението на сключените договори по процедура „Технологична модернизация в малки.. Още…

Иво Маринов: България изпълнява амбициозна програма за реализацията на Дунавската стратегия

Публикувано на юли 6th, 2012 · Публикувано в Новини

През първата година след практическия старт на Стратегията на ЕС за Дунавския регион екипът на МИЕТ разработи амбициозна програма и проведе 8 двустранни срещи на координаторите. На тях бяха обсъдени.. Още…

Информационни дни по програма “Енергийна ефективност и зелена икономика” в цялата страна

Публикувано на юли 4th, 2012 · Публикувано в Новини

Информационни дни в цялата страна ще представят възможностите за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” В.. Още…