Posts Tagged 'малки и средни предприятия'

Семинар за МСП на тема “Mарка и дизайн на ЕС – практически познания”

Публикувано на октомври 6th, 2012 · Публикувано в Новини

На 26 октомври 2012 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, зала 1, ул. “Раковски” № 108, ет. 2, София, ще се проведе семинар за представители на малки.. Още…

Информационен ден за представяне на процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, част от съвместна инициатива на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие

Публикувано на септември 14th, 2012 · Публикувано в Новини

Информационният ден ще се проведе на  25 септември 2012 г. /вторник/ от 09.30 ч. до 13.30 ч. в Зала 8, ет. 5 на Националния дворец на културата, гр. София. Целта.. Още…

Райфайзенбанк и Банката за Развитие към Съвета на Европа разширяват финансирането за малки и средни предприятия

Публикувано на август 30th, 2012 · Публикувано в Новини

30 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти на малките и средни предприятия Кредитната линия ще подкрепи създаването и запазването на работни места, като улесни достъпа на малките и средни.. Още…

Пазарната реализация на научни разработки и иновации – мисията възможна

Публикувано на юли 16th, 2012 · Публикувано в Новини

На 12 юли 2012 г. на семинара Интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау, експерти на Enterprise Europe Network, Патентно ведомство, Единен център за иновации към Българската академия на науките, юристи, изобретатели.. Още…

546 млн. лв са платените средства по ОП Развитие на човешките ресурси

Публикувано на юли 16th, 2012 · Публикувано в Новини

546 млн. лв са платените средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а договорените средства са близо 76% от бюджета на програмата 546 млн.лв или 23% са платените средства.. Още…

Информационен ден по приоритети „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки”

Публикувано на юли 10th, 2012 · Публикувано в Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРИОРИТЕТИ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” И „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Дата и.. Още…

България и Виетнам насърчават сътрудничеството между малките и средните предприятия

Публикувано на юни 20th, 2012 · Публикувано в Новини

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Виетнамската агенция за насърчаване на търговия подписаха Меморандум за разбирателство. Документът беше подписан от г-жа Марияна Велкова, изпълнителен директор на.. Още…