Posts Tagged 'краен срок'

Обявяват началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 

Публикувано на октомври 31st, 2018 · Публикувано в Новини

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обяви началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Конкурсът стартира на 23 октомври, а.. Още…

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Публикувано на септември 4th, 2018 · Публикувано в Новини

С цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, е внесено предложение за разглеждане на проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на.. Още…

Нова покана по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

Публикувано на април 5th, 2018 · Публикувано в Новини

За четвърти път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК). Набирането на проекти по схемата започва от 29 март и е до 31.. Още…

Стартира процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Публикувано на юли 1st, 2015 · Публикувано в Новини

От 29 юни 2015 г. е отворена за прием на проекти процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“. Могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели. Краен срок за.. Още…

Застраховане на земеделска продукция

Публикувано на август 26th, 2013 · Публикувано в Новини

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” от 22 август 2013 г. е подновен приемът на заявления по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при.. Още…

Крайният срок за кандидатстване за финансиране от фонда LAUNCHub е 2 юни

Публикувано на май 9th, 2013 · Публикувано в Новини

Фондът за рисково финансиране LAUNCHub отваря възможност за кандидатстване от 30 000 евро срещу минималнo дялово участие в стартиращи компании от дигиталния сектор от България и региона. Крайният срок за.. Още…

Удължен е срокът за подаване на заявления за компенсации за преструктуриране и конверсия на лозя

Публикувано на май 9th, 2013 · Публикувано в Новини

До 31 юли тази година е крайният срок за подаване на заявления за изплащане на обезщетение за загуба на доход на приключени проекти на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския.. Още…

Покана за представяне на предложения за информационни проекти за общата селскостопанска политика на ЕС

Публикувано на август 12th, 2012 · Публикувано в Новини

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за информационни проекти свързани с общата селскостопанска политика на ЕС, които ще имат за цел да обясняват, допринасят, прилагат и развиват политиката;.. Още…