краен срок

Posts Tagged 'краен срок'

Нова покана по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

Публикувано на април 5th, 2018 · Публикувано в Новини

За четвърти път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК). Набирането на проекти по схемата започва от 29 март и е до 31.. Още…

Стартира процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Публикувано на юли 1st, 2015 · Публикувано в Новини

От 29 юни 2015 г. е отворена за прием на проекти процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“. Могат да кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия, работодатели. Краен срок за.. Още…

Застраховане на земеделска продукция

Публикувано на август 26th, 2013 · Публикувано в Новини

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” от 22 август 2013 г. е подновен приемът на заявления по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при.. Още…

Крайният срок за кандидатстване за финансиране от фонда LAUNCHub е 2 юни

Публикувано на май 9th, 2013 · Публикувано в Новини

Фондът за рисково финансиране LAUNCHub отваря възможност за кандидатстване от 30 000 евро срещу минималнo дялово участие в стартиращи компании от дигиталния сектор от България и региона. Крайният срок за.. Още…

Удължен е срокът за подаване на заявления за компенсации за преструктуриране и конверсия на лозя

Публикувано на май 9th, 2013 · Публикувано в Новини

До 31 юли тази година е крайният срок за подаване на заявления за изплащане на обезщетение за загуба на доход на приключени проекти на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския.. Още…

Покана за представяне на предложения за информационни проекти за общата селскостопанска политика на ЕС

Публикувано на август 12th, 2012 · Публикувано в Новини

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за информационни проекти свързани с общата селскостопанска политика на ЕС, които ще имат за цел да обясняват, допринасят, прилагат и развиват политиката;.. Още…