Posts Tagged 'консултации'

Приемат се проекти в подкрепа на предприемачеството

Публикувано на юли 28th, 2017 · Публикувано в Новини

Стартира процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на процедурата е свързана с подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и.. Още…