Posts Tagged 'кандидатстване'

Открита процедура: BioFach 2014, (12.02-15.02.2014 г., гр. Нюрнберг, Германия)

Публикувано на ноември 21st, 2013 · Публикувано в Новини

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на.. Още…

Покана за набиране на проекти по Фонда за двустранни отношения на национално ниво

Публикувано на ноември 12th, 2013 · Публикувано в Новини

Срок за кандидатстване: от 11 ноември 2013 до 15 декември 2014 г. Националното координационно звено в качеството си на Оператор по Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ.. Още…

На 11.11.2013 г. беше представена процедура “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” в гр. София

Публикувано на ноември 11th, 2013 · Публикувано в Новини

Следващият информационен ден е в гр. Пловдив на 12.11.2013 г. Информационната кампания за представяне на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” започна с информационен ден в град.. Още…

От 18 ноември започва подаването на проекти на млади фермери

Публикувано на ноември 11th, 2013 · Публикувано в Новини

Приемът на заявления по една от най-атрактивните мерки от Програма за развитие на селските райони „Млад фермер” ще продължи до 20 декември. Бюджетът е 10 млн. евро. Финансовата помощ за.. Още…

ОП “Конкурентоспособност” ще представи процедура “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Публикувано на октомври 30th, 2013 · Публикувано в Новини

Информационните дни ще се проведат в периода 11 – 18 ноември 2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи условията за кандидатстване.. Още…

ПОКАНА

Публикувано на септември 6th, 2013 · Публикувано в Новини

Стартира процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011 – 2015, Подпрограма 3 – Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи, с максимална стойност на финансиране.. Още…

Застраховане на земеделска продукция

Публикувано на август 26th, 2013 · Публикувано в Новини

С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” от 22 август 2013 г. е подновен приемът на заявления по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при.. Още…

Балканско изкуство и култура

Публикувано на август 9th, 2013 · Публикувано в Новини

Фондът за балканско изкуство и култура работи в страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора и Сърбия. Българските културни организации са поканени да.. Още…

ОП „Конкурентоспособност“ – (не)позната сред над 41% от фирмите в страната

Публикувано на юли 15th, 2013 · Публикувано в Новини

Програмния период 2007-2013 г. е към своя край, средствата за финансиране са на изчерпване, а се оказа, че общо 41.4% от фирмите в страната дори и не са чували за.. Още…

Приемът на проекти по мерки 311 и 312 на ПРСР започва от 13 май 2013 г.

Публикувано на май 8th, 2013 · Публикувано в Новини

В периода от 13 до 31 май Държавен фонд „Земеделие” ще приема проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от.. Още…