Posts Tagged 'информация'

ИАНМСП и БенчМарк организират 7 въвеждащи обучения през ноември 2012 г.

Публикувано на ноември 3rd, 2012 · Публикувано в Новини

През ноември 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират седем въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. Те са насочени към фирми, които.. Още…

CEED стартира БЕЗПЛАТНА програма Top Class за предприемачи

Публикувано на август 30th, 2012 · Публикувано в Новини

Проектът BG051PO001-7.0.01-0123-C0001 „Иновативни знания без граници” е финансиран от Европейския социален фонд чрез Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез него CEED цели.. Още…

По-дълги срокове и по-голямо финансиране по отделни процедури на ОП “Конкурентоспособност”

Публикувано на юли 22nd, 2012 · Публикувано в Новини

Според УО на програмата това ще помогне за своевременно усвояване на средствата до края на програмния период Наблюдава се текущо забавяне в изпълнението на сключените договори по процедура „Технологична модернизация в малки.. Още…

Пазарната реализация на научни разработки и иновации – мисията възможна

Публикувано на юли 16th, 2012 · Публикувано в Новини

На 12 юли 2012 г. на семинара Интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау, експерти на Enterprise Europe Network, Патентно ведомство, Единен център за иновации към Българската академия на науките, юристи, изобретатели.. Още…

546 млн. лв са платените средства по ОП Развитие на човешките ресурси

Публикувано на юли 16th, 2012 · Публикувано в Новини

546 млн. лв са платените средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а договорените средства са близо 76% от бюджета на програмата 546 млн.лв или 23% са платените средства.. Още…

Информационен ден по приоритети „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки”

Публикувано на юли 10th, 2012 · Публикувано в Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРИОРИТЕТИ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” И „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Организатор: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Дата и.. Още…

Изложението “Европа за нас” се провежда за втора поредна година

Публикувано на юни 12th, 2012 · Публикувано в Новини

Инициативата, която се осъществява под патронажа на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, ще се проведе от 16 до 18 юни пред НДК От 16 до 18.. Още…