Posts Tagged 'информация'

Покана за участие в обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на БФП по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Публикувано на септември 7th, 2016 · Публикувано в Новини

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по схема „Ново работно място 2015” на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР.. Още…

Видео обучения за работа с ИСУН 2020 вече са достъпни онлайн

Публикувано на август 11th, 2016 · Публикувано в Новини

Поредица видео материали, посветени на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), ще бъдат на разположение на всички нейни ползватели в официалния видеоканал на eufunds в YouTube. Клиповете обхващат целия.. Още…

Стартират информационни дни

Публикувано на юни 13th, 2016 · Публикувано в Новини

Организираната информационна кампания е с цел представяне на процедурите “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”.. Още…

Въпросник за консултация относно възможностите за еврофинансиране

Публикувано на декември 18th, 2015 · Публикувано в Новини

С наближаването на Новата година, Огра направи някои промени по своя сайт, от които най-интригуващата е новият ни Въпросник за консултация, чрез който, само срещу 36,00 лв. (с ДДС) можете да.. Още…

Проект „Красива България” открива кампания за набиране на кандидати за участие през 2014 г.

Публикувано на ноември 30th, 2013 · Публикувано в Новини

Мерките, по които може да се кандидатства, допустимите кандидати и проекто-предложения, тяхната финансовата рамка, изискуемите документи при кандидатстването, условията за допустимост на проекто-предложенията, оценкатата и одобряването им са описани в.. Още…

Министерството на околната среда и водите стартира национална кампания “Зелена България”

Публикувано на май 9th, 2013 · Публикувано в Новини

За трета поредна година МОСВ организира национална кампания „Зелена България“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Кампанията се провежда в три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община,.. Още…

Приемът на проекти по мерки 311 и 312 на ПРСР започва от 13 май 2013 г.

Публикувано на май 8th, 2013 · Публикувано в Новини

В периода от 13 до 31 май Държавен фонд „Земеделие” ще приема проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от.. Още…

6 секторни специализирани семинара през януари

6 секторни специализирани семинара през януари

Публикувано на януари 9th, 2013 · Публикувано в Новини

ИАНМСП и БенчМарк организират 6 секторни специализирани семинара през януари за секторите: производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от него; производство на електрически машини и апарати; производство на.. Още…

ИАНМСП и БенчМарк организират 7 въвеждащи обучения през ноември 2012 г.

Публикувано на ноември 3rd, 2012 · Публикувано в Новини

През ноември 2012 г. ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират седем въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”. Те са насочени към фирми, които.. Още…

CEED стартира БЕЗПЛАТНА програма Top Class за предприемачи

Публикувано на август 30th, 2012 · Публикувано в Новини

Проектът BG051PO001-7.0.01-0123-C0001 „Иновативни знания без граници” е финансиран от Европейския социален фонд чрез Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез него CEED цели.. Още…