Posts Tagged 'иновации'

Финансиращи програми за бизнеса – тема на еднодневен семинар

Публикувано на декември 18th, 2015 · Публикувано в Новини

Огра ЕООД организира еднодневен семинар на тема „Финансиращи програми за бизнеса“, който ще се проведе на 17 февруари 2016 г. от 09,30 ч. до 16,30 ч. в гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров“ №53.. Още…

Обществено обсъждане на документация по “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”

Публикувано на ноември 10th, 2015 · Публикувано в Новини

Обявено е провеждането на обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – „Подкрепа за внедряване на.. Още…

Европейската комисия обявява второ издание на конкурса за социални иновации

Публикувано на октомври 30th, 2013 · Публикувано в Новини

На 11 октомври 2013 г. в Милано, Италия, Европейската комисия стартира второто издание на конкурса за социални иновации, като първите три най-добри предложения ще получат награда от по 30 000.. Още…

На 24 и 25 октомври в Интер Експо Център, гр. София, ще се проведе форум за насърчаване на предприемачеството в България

Публикувано на октомври 21st, 2013 · Публикувано в Новини

Представителството на Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и енергетиката и НИС на СУ „Св. Климент Охридски” организират провеждането на 11-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България.. Още…

Закон за иновациите ще регламентира новата роля на Националния иновационен фонд

Публикувано на октомври 15th, 2013 · Публикувано в Новини

Екипът на Министерството на икономиката и енергетиката разработва Закон за иновациите, който ще регламентира нова роля на Националния иновационен фонд като реален източник за финансиране на иновативния бизнес. Това съобщи.. Още…

Публикуван е списък с отхвърлените проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“

Публикувано на октомври 10th, 2013 · Публикувано в Новини

На интернет страницата на Управляващия орган на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. е публикуван списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на.. Още…

Шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд

Публикувано на октомври 1st, 2012 · Публикувано в Новини

Обявено е началото на шеста конкурсна сесия за набиране на проекти в рамките на Националния иновационен фонд Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на.. Още…

Пазарната реализация на научни разработки и иновации – мисията възможна

Публикувано на юли 16th, 2012 · Публикувано в Новини

На 12 юли 2012 г. на семинара Интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии и ноу-хау, експерти на Enterprise Europe Network, Патентно ведомство, Единен център за иновации към Българската академия на науките, юристи, изобретатели.. Още…