Posts Tagged 'енергия'

Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“

Публикувано на май 31st, 2018 · Публикувано в Новини

Програма за „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ има за цел да увеличи стойността и устойчивия растеж в българския бизнес сектор. Програмата се стреми да стимулира и развива дългосрочното.. Още…

Фонд “Научни изследвания” обявява конкурс

Публикувано на юли 9th, 2012 · Публикувано в Новини

Фонд “Научни изследвания” обявява конкурс “Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г. Целта на конкурса е да насърчи: провеждане на качествени и конкурентоспособни научни.. Още…