Posts Tagged 'безвъзмездно финансиране'

Обществено обсъждане на документация по процедура Развитие на клъстери в България

Публикувано на август 26th, 2016 · Публикувано в Новини

Обявявена е за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на клъстери в България“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации.. Още…

Одобрен е оценителния доклад по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” – втори краен срок

Публикувано на август 10th, 2016 · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-75/10.08.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения,.. Още…

Обявен е прием на проекти за развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

Публикувано на юни 20th, 2016 · Публикувано в Новини

До 15 август 2016 г. ще се приемат проекти по процедурата BG16RFOP002-2.002 Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Целта на финансирането е да.. Още…

Въпросник за консултация относно възможностите за еврофинансиране

Публикувано на декември 18th, 2015 · Публикувано в Новини

С наближаването на Новата година, Огра направи някои промени по своя сайт, от които най-интригуващата е новият ни Въпросник за консултация, чрез който, само срещу 36,00 лв. (с ДДС) можете да.. Още…

До 18 декември ще бъде приемът на проекти по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Публикувано на ноември 12th, 2015 · Публикувано в Новини

Със заповед на Министъра на земеделието е определен срок за прием на проекти по мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони от.. Още…

Нови информационни дни по процедурата за енергийна ефективност и зелена икономика

Публикувано на май 13th, 2013 · Публикувано в Новини

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти ще.. Още…

Указания за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители

Публикувано на април 20th, 2013 · Публикувано в Новини

Указанията са за прилагане на новото постановление №69 за избор на подизпълнители към бенефициенти по ОП Конкурентоспособност С цел опростяване на процедурите и улесняване на бенефициентите, са публикувани изисквания към.. Още…

Обявена е процедурата “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”

Публикувано на януари 9th, 2013 · Публикувано в Новини

На 20.12.2012 г. е обявено началото на приема на проекти по процедурата BG161PO003-1.2.04 “Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с.. Още…

Започва прием на проекти за възстановяване на горския потенциал, залесяване и превантивни дейности

Публикувано на октомври 1st, 2012 · Публикувано в Новини

Започва прием на проекти за възстановяване на горския потенциал, залесяване и превантивни дейности От 16 октомври до 16 ноември тази година областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” приемат заявления по.. Още…

По-дълги срокове и по-голямо финансиране по отделни процедури на ОП “Конкурентоспособност”

Публикувано на юли 22nd, 2012 · Публикувано в Новини

Според УО на програмата това ще помогне за своевременно усвояване на средствата до края на програмния период Наблюдава се текущо забавяне в изпълнението на сключените договори по процедура „Технологична модернизация в малки.. Още…