Posts Tagged 'БАН'

Закон за иновациите ще регламентира новата роля на Националния иновационен фонд

Публикувано на октомври 15th, 2013 · Публикувано в Новини

Екипът на Министерството на икономиката и енергетиката разработва Закон за иновациите, който ще регламентира нова роля на Националния иновационен фонд като реален източник за финансиране на иновативния бизнес. Това съобщи.. Още…

Европейските пари през новия програмен период

Публикувано на август 23rd, 2013 · Публикувано в Новини

Въпреки обема си от 177 стр.  споразумението, което България  изпрати за съгласуване с Европейската комисия, всъщност не дава категоричен отговор с кои точно инвестиции и как България ще търси ръст в следващите.. Още…

Фонд “Научни изследвания” обявява конкурс

Публикувано на юли 9th, 2012 · Публикувано в Новини

Фонд “Научни изследвания” обявява конкурс “Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г. Целта на конкурса е да насърчи: провеждане на качествени и конкурентоспособни научни.. Още…

Организира се Национален информационен ден по приоритет “Околна среда”

Публикувано на юли 8th, 2012 · Публикувано в Новини

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРИОРИТЕТ ОКОЛНА СРЕДА (ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ) НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Съорганизатори: Министерство на образованието, младежта и науката, Българска академия на науките и Националните.. Още…