Архиви 'Новини' Категория

Фонд за устойчиви градове обяви процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България

Публикувано на януари 16th, 2019 · Публикувано в Новини

Фонд за устойчиви градове обяви процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени кредити, с които да се подпомогне.. Още…

Успешно приключи изпълнението на проект SuccessBOX

Публикувано на януари 6th, 2019 · Публикувано в Новини

На 31.12.2018 г. приключи реализацията на проекта SuccessBOX. Вижте в краткото видео от заключителното събитие с представяне на постигнатите резултати:

Отваря се новата лозаро-винарска програма

Публикувано на януари 3rd, 2019 · Публикувано в Новини

От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.. Още…

УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Публикувано на декември 17th, 2018 · Публикувано в Новини

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за.. Още…

Конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

Публикувано на декември 13th, 2018 · Публикувано в Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” в гр. София ще се проведe  финална конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX. Заповядайте на събитието, започваме с регистрация от.. Още…

Два семинара за мониторинг и разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

Публикувано на ноември 16th, 2018 · Публикувано в Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” в гр. София ще се проведат два двудневни семинара: – Семинар за мониторинг и оценка по проект SuccessBOX – от 6 декември до 7.. Още…

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019г.

Публикувано на октомври 31st, 2018 · Публикувано в Новини

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година. Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC Националните покани за подаване на проектни предложения през.. Още…

Обявяват началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 

Публикувано на октомври 31st, 2018 · Публикувано в Новини

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обяви началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Конкурсът стартира на 23 октомври, а.. Още…

Отварят Пчеларската програма за 2019 г. с 4,76 млн. лв. бюджет

Публикувано на октомври 30th, 2018 · Публикувано в Новини

Прием по мерките от Национална програма по пчеларство за финансовата 2019 г. започва на 12 ноември в областните дирекции на ДФЗ. Кандидатстването ще продължи до 23 ноември 2018 г. и ще става.. Още…

Информационни срещи за разпространение на резултатите по проект „SuccessBOX”

Публикувано на октомври 23rd, 2018 · Публикувано в Новини

Заповядайте на безплатните информационни срещи, които организираме в поредица от 6 семинара по повод изпълнението на проекта BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX”, изпълняван от „Огра” ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.. Още…