Архиви 'Новини' Категория

Предстои нова сесия на Националния иновационен фонд за 2018 г.

Публикувано на април 5th, 2018 · Публикувано в Новини

Сесията на Националния иновационен фонд през 2018 г. ще се проведе по много по-съкратена и обективна процедура, съобщиха от Министерство на икономиката. За бюджет от 5 млн. лв. ще могат.. Още…

Увеличават бюджета на две процедури по ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на март 12th, 2018 · Публикувано в Новини

Официално са публикувани и резултатите по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ и по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“. И за двете процедури се планира увеличаване на бюджета и финансиране.. Още…

Отворен е прием на проекти по процедура „Транснационални партньорства”

Публикувано на март 1st, 2018 · Публикувано в Новини

Стратира приема на проектни предложения по програма BG05M9OP001-4.003 ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА С цел подпомагане и насърчаване на транснационалното сътрудничество е създадена специална Платформа за транснационално сътрудничество в рамките на ЕСФ, която ще бъде основно.. Още…

Предлагат се промени в обхвата на районите за планиране

Публикувано на февруари 22nd, 2018 · Публикувано в Новини

МРРБ подложи на обществено обсъждане три варианта за промяна в обхвата на районите за планиране. В момента районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен,.. Още…

Обществени консултации относно Бъдещото поколение програми и фондове

Публикувано на февруари 22nd, 2018 · Публикувано в Новини

През следващите месеци Европейската комисия ще направи своите предложения относно БЪДЕЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ, финансирани от бюджета на ЕС след 2020-а година. Тези предложения ще определят и приоритетните области.. Още…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА за 2018 г.

Публикувано на февруари 22nd, 2018 · Публикувано в Новини

В срок до 09.03.2018 г. е ОТВОРЕНА за кандидатстване процедура за набиране на проектни предложения по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА за 2018 г. Допустими кандидати по нея са НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,.. Още…

Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура “ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”

Публикувано на февруари 16th, 2018 · Публикувано в Новини

 Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА ”  Предложенията си можете.. Още…

Стартира проект „Работа”

Публикувано на февруари 15th, 2018 · Публикувано в Новини

Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата.. Още…

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ през ИСУН

Публикувано на февруари 14th, 2018 · Публикувано в Новини

От 14 февруари, стартира приемът през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН) по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, който ще продължи до 16 май 2018 г. Във.. Още…

Обявена е втората покана за набиране на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония

Публикувано на февруари 10th, 2018 · Публикувано в Новини

6,9 млн. евро ще бъдат инвестирани в пограничния район между двете страни. Набират се проекти в направленията околна среда, туризъм и конкурентоспособност. Кандидатстването ще е изцяло електронно, чрез системата на Програмата. Срокът е.. Още…