Архиви 'Новини' Категория

Започва кандидатстването по пилотната Програма „Акселератор Стартъп София“ на Столична община

Публикувано на февруари 4th, 2019 · Публикувано в Новини

На 4 февруари 2019 г. Столичната община открива процедура за кандидатстване с проектни предложения по пилотна Програма за иновативни, стартиращи и социални предприемачи „Акселератор Стартъп София“. Проектните предложения ще се.. Още…

Работодателите могат да кандидатстват за обучения на служителите си по процедура „Умения“ на ОПРЧР

Публикувано на февруари 1st, 2019 · Публикувано в Новини

От 1 февруари работодателите вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Операцията е.. Още…

Партньорски проекти за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Публикувано на януари 16th, 2019 · Публикувано в Новини

Министерство на културата отправя покана към представители на културния сектор в Р.България и Страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) да участват в събитие „Иницииране на партньорства“ с цел.. Още…

Отворени са поканите за проектни предложения по програма „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2014-2020 г.

Публикувано на януари 16th, 2019 · Публикувано в Новини

Отворени са поканите за проектни предложения по Направление 1: Европейска памет за миналото и Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка 2.1 “Побратимяване на градове”! Необходимата информация за подготовка.. Още…

Информационен Уебинар, Програма „Европейски корпус за солидарност“

Публикувано на януари 16th, 2019 · Публикувано в Новини

Уеб базиран семинар за разработване на проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“, който ще се състои на 16 януари 2019г., от 10:00ч. Уебинарът ще се проведе във връзка с.. Още…

Фонд за устойчиви градове обяви процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие за София и Южна България

Публикувано на януари 16th, 2019 · Публикувано в Новини

Фонд за устойчиви градове обяви процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени кредити, с които да се подпомогне.. Още…

Успешно приключи изпълнението на проект SuccessBOX

Публикувано на януари 6th, 2019 · Публикувано в Новини

На 31.12.2018 г. приключи реализацията на проекта SuccessBOX. Вижте в краткото видео от заключителното събитие с представяне на постигнатите резултати:

Отваря се новата лозаро-винарска програма

Публикувано на януари 3rd, 2019 · Публикувано в Новини

От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.. Още…

УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Публикувано на декември 17th, 2018 · Публикувано в Новини

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за.. Още…

Конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX

Публикувано на декември 13th, 2018 · Публикувано в Новини

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX” в гр. София ще се проведe  финална конференция за разпространение на резултатите по проект SuccessBOX. Заповядайте на събитието, започваме с регистрация от.. Още…