Архиви 'Новини' Категория

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019г.

Публикувано на октомври 31st, 2018 · Публикувано в Новини

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година. Общата поканата можете да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.BUL&toc=OJ:C:2018:384:TOC Националните покани за подаване на проектни предложения през.. Още…

Обявяват началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 

Публикувано на октомври 31st, 2018 · Публикувано в Новини

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обяви началото на Първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Конкурсът стартира на 23 октомври, а.. Още…

Отварят Пчеларската програма за 2019 г. с 4,76 млн. лв. бюджет

Публикувано на октомври 30th, 2018 · Публикувано в Новини

Прием по мерките от Национална програма по пчеларство за финансовата 2019 г. започва на 12 ноември в областните дирекции на ДФЗ. Кандидатстването ще продължи до 23 ноември 2018 г. и ще става.. Още…

Информационни срещи за разпространение на резултатите по проект „SuccessBOX”

Публикувано на октомври 23rd, 2018 · Публикувано в Новини

Заповядайте на безплатните информационни срещи, които организираме в поредица от 6 семинара по повод изпълнението на проекта BG05M9OP001-4.001-0096-C01 „SuccessBOX”, изпълняван от „Огра” ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.. Още…

Проект „Красива България” провежда кампания за набиране на кандидати за участие през 2019 г.

Публикувано на октомври 23rd, 2018 · Публикувано в Новини

В периода 23.10.2018 – 18.01.2019 г. Проект „Красива България” (ПКБ) провежда кампания за набиране на кандидати за участие през 2019 г. Мерките, по които може да се кандидатства по време.. Още…

ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

Публикувано на октомври 23rd, 2018 · Публикувано в Новини

Организират провеждането на срещи с бизнеса и научните организации на регионално ниво На срещите ще бъде представена и обсъдена концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование.. Още…

Какво предстои през 2019 година по ОП Наука и образование за интелигентен растеж?

Публикувано на октомври 1st, 2018 · Публикувано в Новини

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 е публикуван за информация и обществено обсъждане. Включени са следните процедури.. Още…

Какво предстои през 2019 година по ОП Развитие на човешките ресурси?

Публикувано на октомври 1st, 2018 · Публикувано в Новини

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е публикуван за информация и обществено обсъждане. Включени са следните процедури за компании.. Още…

Какво предстои през 2019 година по ОП Иновации и конкурентоспособност?

Публикувано на октомври 1st, 2018 · Публикувано в Новини

Проект на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е публикуван за информация и обществено обсъждане. Включени са следните процедури за компании и.. Още…

Участие на ОГРА ЕООД в ИТИ ‘2018

Публикувано на септември 29th, 2018 · Публикувано в Новини

ОГРА ЕООД представи на изложението „Изобретения, Трансфер, Иновации – ИТИ“ прототип на разработен от компанията иновативен продукт Изложението се проведе от 24 до 29 септември в рамките на Международния Технически Панаир в.. Още…