Архиви 'Новини' Категория

ОГРА ЕООД старитра изпълнение на проект в подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Публикувано на юли 16th, 2020 · Публикувано в Новини

От 14.07.2020 г. ОГРА ЕООД започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова.. Още…

Информационен ден по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес”

Публикувано на май 21st, 2019 · Публикувано в Новини

Във връзка с обявяването на процедура „Подкрепа за устойчив бизнес“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОПРЧР, Министерство на труда и социалната.. Още…

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес”

Публикувано на април 19th, 2019 · Публикувано в Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или.. Още…

Стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”

Публикувано на април 1st, 2019 · Публикувано в Новини

От днес, 1 април 2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС чрез Оперативна.. Още…

МОСВ организира информационен ден и обучение по Програма LIFE

Публикувано на март 25th, 2019 · Публикувано в Новини

На 10 и 11 април Министерството на околната среда и водите в качеството на Национално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС организира информационен ден и обучение за подготовка.. Още…

Публикувани са националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3 по програма Еразъм +

Публикувано на март 19th, 2019 · Публикувано в Новини

Публикувани са националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3 по програма Еразъм +, с краен срок за кандидатстване 30 април 2019 г., 13:00 часа.. Още…

Столичната община обяви втора сесия на СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Публикувано на март 15th, 2019 · Публикувано в Новини

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални.. Още…

Фонд Активни граждани обяви конкурс за проекти по схемата за малки инициативи

Публикувано на март 15th, 2019 · Публикувано в Новини

В периода 2018 – 2023 г. по схемата за малки инициативи текущо ще се подкрепят проекти на организации с нестопанска цел в рамките на до осем сесии, с шестмесечни периоди.. Още…

Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронажа на кмета на Столичната община

Публикувано на март 7th, 2019 · Публикувано в Новини

Утвърдена е Програмата за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронажа на кмета на Столичната община. Приоритетните направления са: – Спортни и младежки събития, образователни.. Още…

Презентации от семинарът за финансиращите програми през 2019 г.

Публикувано на март 6th, 2019 · Публикувано в Новини

Днес, 6 март бе проведен безплатния информационен семинар на тема „Финансиращите програми за бизнеса през 2019 година“, организиран съвместно от ОГРА ЕООД, ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ и АМРОН ЕООД. Вижте презентациите тук и снимки по-долу в галерията:.. Още…