Начало | Огра

Информация за европейски финансиращи програми за малкия и среден бизнес

Огра ЕООД е консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове.

Проучване за финансиране

Информираният избор е важна стъпка към доброто управленско решение. Екипът на Огра може да подготви проучване, което да очертае възможностите за безвъзмездно финансиране на Вашата организация.

Подготовка на проекти

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията за финансиране и условията на кандидатстване, ще подготвят проектните формуляри и бюджет, ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Управление на проекти

Нашият опит и експертна компетенция ни дава възможност да окажем професионално съдействие през етапа на управление на проекта – от подготовка на тръжната и отчетна документация, до управление на бюджета.

Обучения и семинари

Организираме обучения, на които запознаваме участниците с изискванията и сроковете за кандидатстване, процеса на администриране на един проект, важни условия за успех и самоподготовка.

 

Последно добавено

Вижте актуални новини, свързани с националните и европейски фондове

Всички новини

Столичната община обяви втора сесия на СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

03/15/2019

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални.. Още…

Фонд Активни граждани обяви конкурс за проекти по схемата за малки инициативи

03/15/2019

В периода 2018 – 2023 г. по схемата за малки инициативи текущо ще се подкрепят проекти на организации с нестопанска цел в рамките на до осем сесии, с шестмесечни периоди.. Още…

Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронажа на кмета на Столичната община

03/07/2019

Утвърдена е Програмата за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронажа на кмета на Столичната община. Приоритетните направления са: – Спортни и младежки събития, образователни.. Още…