Публикувани са националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3 по програма Еразъм +

март 19, 2019 · Новини

Публикувани са националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3 по програма Еразъм +, с краен срок за кандидатстване 30 април 2019 г., 13:00 часа българско време.

Допълнителна информация може да намерите тук.