Столичната община обяви втора сесия на СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

март 15, 2019 · Новини

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални и международни партньорства, развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките.
Срок за подаване на проекти: 11 април 2019 г.

Допълнителна информация вижте тук.