Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронажа на кмета на Столичната община

март 7, 2019 · Новини

Утвърдена е Програмата за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронажа на кмета на Столичната община.

Приоритетните направления са:

– Спортни и младежки събития, образователни форуми, организирани от Столична община;

– Дейности и събития за съфинансиране домакинства на образователни, младежки и спортни форуми. Кампании под патронажа на Кмета на Столична община;

– Подкрепа на участия, съфинансиране на деца, ученици, младежи, представители на образователни и спортни институции в международни състезания и инициативи.

Допълнителна информация: https://www.sofia.bg/web/guest/sport-programms-projects/-/asset_publisher/DnpmDgPZB3Rn/content/programa-za-s-finansirane-na-sportni-i-mladezki-dejnosti-mezdunarodni-forumi-i-s-bitia-pod-patronaz-na-kmeta-na-stolicnata-obsina-2016